Zakres usług

W czym się specjalizuję

Prawo karne, wykroczeń oraz karne wykonawcze

Prawo Karne Skarbowe

Prawo cywilne

Prawo Rodzinne

Prawo administracyjne

Prawo gospodarcze

Obsługa firm

W obecnie obowiązującym porządku prawnym, istnieje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przy wykorzystaniu różnych instrumentów prawnych. Podstawowym sposobem prowadzenia działalności gospodarczej jest jednoosobowa działalność gospodarcza, która podlega zgłoszeniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Obok najczęściej występującej formy prowadzenia działalności gospodarczej, występują również, tzw. spółki prawa handlowego, którymi są m. in. spółka jawna, spółka komandytowa, czy też spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. Do założenia wskazanych spółek niezbędne jest dokonanie wielu skomplikowanych czynności prawnych, które ostatecznie kończą się złożeniem stosownych wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego. Poza problematyką związaną z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, w dobie po kryzysowej, przedsiębiorcy stoją przed problemami związanymi, m. in. z odzyskaniem należnych im wierzytelności.

Wszelkie wskazane powyżej formy prowadzenia działalności gospodarczej, wymagają pomocy wysoko wykwalifikowanego adwokata w zakresie zarówno zakładania działalności, jak też późniejszego jej funkcjonowania, czy odzyskana wierzytelności.

Kancelaria w sposób szczególny i profesjonalny otacza opieką prawną podmioty gospodarcze, które korzystają z tzw. stałej obsługi prawnej, w zakresie której, poprzez uiszczanie miesięcznie określonej i indywidualnie ustalonej opłaty abonamentowej, przedsiębiorca zyskuje niemalże nieograniczoną pomoc prawną z wszelkich dziedzin prawa. W ramach przedmiotowej opłaty przedsiębiorca zyskuje kompleksową obsługę prawną, bez żadnych dodatkowych „ukrytych” opłat. W tym zakresie przedsiębiorca uzyskuje:

Pomoc w zakładaniu działalności

 • sporządzenie umowy spółki, aktu założycielskiego

 • skompletowanie wszelkich niezbędnych dokumentów do rejestracji podmiotu w KRS

 • przygotowanie odpowiednich formularzy składanych do KRS

 • informowanie odnośnie niezbędnych opłat związanych z rejestracją podmiotu

 • przesłanie wydruku z Centralnej Informacji KRS odnośnie zarejestrowanego podmiotu

Pomoc w prowadzeniu działalności

 • sporządzenie projektów uchwał związanych z funkcjonowaniem podmiotu

 • bieżącą obsługę spółek,

 • przygotowanie odpowiednich formularzy związanych ze zmianami dokonanymi w spółce, a składanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,

 • zaskarżania uchwał

 • przygotowywania projektów umów zbycia udziałów w spółkach prawa handlowego

Pomoc w dochodzeniu roszczeń

 • Pierwszeństwo podejmowania czynności przez Kancelarię w celu dochodzenia wymagalnych i nieuregulowanych wierzytelności, zarówno na etapie przedsądowym, sądowym, jak i później w toku postępowania egzekucyjnego

 • Przygotowanie zgłaszania wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

 • sporządzanie ugód, sądowych i pozasądowych w zakresie dochodzonych wierzytelności

 • kontaktowanie się z dłużnikami przez prawnika w celu odzyskania wierzytelności

 • pilotowanie sprawy prowadzonej w postępowaniu egzekucyjnym przez Komornika

E-KANCELARIA

     W celu wyjścia naprzeciw oczekiwaniom Klientów, poza tradycyjnym sposobem składania zapytań w formie elektronicznej, proponuję Państwu nową usługę polegającą na udzielaniu podstawowych porad prawnych przy pomocy aplikacji skype. W obecnie obowiązującej globalizacji, zdarza się, iż osoby przebywające poza granicami Kraju, w celach zarobkowych i nie tylko, potrzebują pomocy adwokata w sprawach, które toczą się w ich ojczystym kraju, a nie mają możliwości przyjazdu, w celu osobistego załatwienia sprawy. Przedmiotowa możliwość kontaktowania na odległość, skierowania jest również do osób, które z uwagi na liczne obowiązki, nie są w stanie osobiście udać się do Kancelarii, celem uzyskania stosownej pomocy prawnej, w swoich sprawach prywatnych, bądź też zawodowych. Właściwie przedmiotowa usługa dostępna jest dla wszystkich mobilnych osób, którzy cenią swój czas. Właśnie dla takich osób została utworzona nowa forma udzielania porad prawnych na odległość. Usługa jest w zasadzie prosta, po uprzednim przelaniu uzgodnionej kwoty na rachunek bankowy Kancelarii, udzielana jest kompletna porada prawna przez aplikację skype.


Wybierz formę kontaktu

Cennik

  Koszty związane z pomocą prawną świadczoną przez Kancelarię Adwokacką Tomasz Kuczyński ustalane są indywidualnie z każdym klientem. Na wysokość wynagrodzenie składają się takie czynniki jak: rodzaj sprawy, zakres skomplikowania, czasookres trwania współpracy, czy etap na jakim dana sprawa się znajduje. Dokładne określenie honorarium za prowadzenie sprawy jest dokonywane podczas wizyty w Kancelarii. Odnośnie stawki za poradę prawną udzielaną on-line, będzie ona wskazana w przypadku zgłoszenia na formularzu po zapoznaniu się ze sprawą, natomiast w przypadku porady prawnej za pomocą aplikacji skype, będzie to jednorazowa opłata, dostosowana do porady.

    Jeżeli chodzi o wysokość honorarium za prowadzenie obsługi prawnej, będzie ono ustalane bezpośrednio z przedsiębiorcą, jednakże przedmiotowe honorarium będzie ustalane w oparciu o miesięczną liczbę wpływu spraw oraz uwzględniać będzie aktualną sytuację na rynku lokalnym. W związku ze stałą obsługą, przedsiębiorcy będzie wystawiana faktura VAT.

This site uses cookies, so that our service can work better. Learn more I understand